Menu Sluiten

Leveringsvoorwaarden:
Wij gebruiken voornamelijk pH-neutrale en / of zuurvrije materialen zoals tape en passe-partout karton. Kostbare of originele werken en documenten worden bij voorkeur en in overleg conserverend ingelijst. Het werk wordt geseald ingelijst en eventueel behandeld tegen schimmelvorming en insecten. Uw werk wordt zorgvuldig bewaard en op locatie ingelijst en is verzekerd tegen schade. Ingelijst maatwerk kan niet kosteloos retour of aangepast worden. Een inlijsting met maak-lijst duurt ongeveer 1 á 2 weken, u wordt gebeld wanneer het klaar is. Niet opgehaald werk wordt na 3 maanden eigendom van de lijstenmakerij, er kan dan geen aanspraak meer op gemaakt worden. Betalingstermijn via bank of factuur is 14 dagen.

Privacybeleid:
Lijstenmakerij Steenwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Woldpromenade 6
8331JG Steenwijk
Tel.0521-511247
Dimitri Dost is de Functionaris Gegevensbescherming van Lijstenmakerij Steenwijk. Hij is te bereiken via info@lijstenmakerijsteenwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lijstenmakerij Steenwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lijstenmakerij Steenwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw opdracht
– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lijstenmakerij Steenwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lijstenmakerij Steenwijk bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Opdracht-bonnen worden zoals verplicht in de wet, minimaal 7 jaar bewaard. Uw persoonsgegevens worden verder voor onbepaalde tijd bewaard tenzij wij opdracht krijgen deze te verwijderen. Het kan namelijk van pas komen om een oude opdrachtbon op te zoeken met informatie over inlijstwerk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lijstenmakerij Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lijstenmakerij Steenwijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lijstenmakerij Steenwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt dit verzoek indienen via mail info@lijstenmakerijsteenwijk.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lijstenmakerij Steenwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lijstenmakerijsteenwijk.nl